O MENI / ABOUT ME

Sem Matej Kovačič, rojen 30.1.1996. Že kot otrok sem svoj prosti čas najraje preživljal v naravi, kjer sem sledil divjadi, poslušal petje ptic, ob reki Vipavi opazoval vodomca pri lovljenju rib,…
Počasi sem začel v naravo zahajati s fotoaparatom in nabralo se je kar nekaj zanimivih fotografij trenutkov, ki sem jih tam preživel. Sedaj pa sem se odločil, da postavim enostavno spletno stran in fotografije delim z vami. Tako vam bom poskusil čim bolj približati lepote narave, da jo bomo lahko skupaj občudovali, varovali in jo ohranili za prihodnje rodove.
Zaključil sem šolanje na Biotehniški srednji šoli v Šempetru pri Gorici, smer naravovarstveni tehnik, trenutno pa opravljam študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Sem tudi aktivni član DOPPS-a – slovenskega društva za opazovanje ptic ter društva DINARICUM – društva za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov.

Ker so fotografije avtorsko delo, prosim, da me v primeru ko jih želite kakorkoli uporabiti kontaktirate.

Matej Kovačič


I’m Matej Kovačič, born on 30th of january 1996. Already as a child I prefered to spend most of my free time in the nature, where I was following wild animals and listening to the birds on the river bends of Vipava.
For the last few years I was trying to use my camera to capture moments that I have spent in nature. I have decided to build a simple portfolio website to share my photos with you so we can enjoy together the beauty of mother nature and help preserve it for the next generations.
I finished high scool of environmental care in Šempeter pri Gorici, right now I am studing biology at University of Ljubljana. I am also an active member of DOPPS – slovenian non-profit bird research organisation and DINARICUM – Society for conservation, research and sustainable development of the Dinaric ecosystems.

I would like to keep the copyrights of my photos. I would really appreciate if you contact me before using them in any way. Thank you.

Matej Kovačič