Trdoživ, Letnik IV, Št.2

Written by Matej

Trdoživ je bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, ki ga skupaj izdajajo Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj dinaridov – DINARICUM, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Herpetološko društvo, Slovensko odonatološko društvo, Botanično društvo Slovenije, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana ter društvo Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce.
Naslovnico ter uvodnik najnovejše izdaje krasijo tudi moji fotografiji.
SPLETNA VERZIJA TRDOŽIVA